Kdo jsme?

Centrum karcinomu prsu bylo založeno jako specializované pracoviště pro léčbu rakoviny prsu. Ložisko zhoubného nádoru v prsní tkáni je u nás po rakovině kůže nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním. Ročně rakovinou prsu v ČR onemocní kolem 7 000 žen.

Disponujeme týmy odborných lékařů, kteří mají zkušenosti z oblasti diagnostiky a léčby rakoviny prsu. Díky moderním technologiím a výsledkům naší léčby se řadíme dlouhodobě mezi přední světová centra.  Od prvního kontaktu v našem centru je vám k dispozici osobní koordinátor a náš tým předních lékařů.

V současné době je možné vyléčit velkou část žen s karcinomem prsu, proto je naším cílem, aby byl jejich život po léčbě bez dalších omezení a zdravotních komplikací.

Toto onemocnění má mnoho podob a každá žena jej prožívá jedinečným způsobem. Doufáme, že vám informace uvedené na našich webových stránkách pomohou, najdete zde oporu nebo porozumění lidem, kteří touto nemocí procházejí.

Pacient je pro nás na prvním místě

V případě, že se podaří onemocnění objevit v časném stadiu, zvyšuje Centrum karcinomu prsu šanci na vyléčení, minimalizuje rizika a komplikace léčby a umožňuje v maximální míře zachovat současnou kvalitu života. Naším cílem je poskytovat kvalitní péči šitou na míru každého pacienta, být mu oporou a pomáhat mu v průběhu celého procesu léčby.

Našim pacientům se plně věnujeme

Všem našim pacientům věnujeme čas, pozornost a především individuální přístup v průběhu celého procesu léčby v Protonovém centru, a to od prvního kontaktu až po ukončení léčby. Máme nadstandardní klientský servis, kde koordinátoři léčby provází pacienty po celou dobu léčby v našem centru.

Zkušení odborníci

V oblasti spektra vyšetření a výkonů mají naši lékaři dlouholeté zkušenosti.

Inovativní technologie

Centrum karcinomu prsu aplikuje pro léčbu pacientům s nádorovým onemocněním nejmodernější postupy, včetně metody protonové terapie, která je přesná a šetrná, s minimem nežádoucích vedlejších účinků. Díky inovativním metodám, skvělým výsledkům a zkušeným odborníkům se řadíme mezi nejmodernější centra.

Diagnostická vyšetření 

Disponujeme diagnostickým vybavením, jako je magnetická rezonance (MR) a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Naší snahou je poskytovat kvalitní péči o onkologického pacienta, a tomu odpovídají pečlivě nastavené léčebné i provozní procesy podle mezinárodních standardů. Nabízíme diagnostická vyšetření s krátkými čekacími lhůtami. Více informací naleznete na: https://www.centrumdiagnostiky.eu/

Vzájemná spolupráce

Naše centrum spolupracuje například s 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a dalšími vzdělávacími institucemi, podporuje vědu a výzkum a zároveň přispívá k rozvoji oboru radiační onkologie i dalších onkologických specializací.

Kontaktujte nás

Nahmatala jste si bulku v prsu a nevíte, kam se obrátit? Nebo vám lékař sdělil, že máte rakovinu prsu? Pomůžeme vám. Připravíme pro vás individuální plán léčby, jehož cílem je vrátit vám život stejně kvalitní jako před léčbou.

Kontaktujte naše koordinátory léčby. Ochotně odpoví na všechny vaše dotazy a sjednají vám termín bezplatného nezávazného vyšetření.

Objednejte se na telefonním čísle +420 222 999 000.

Multidisciplinární tým 

Podstatou multidisciplinárního týmu (MDT) je úzká kooperace lékařů zastupujících různé odbornosti – radiolog, radiační onkolog, klinický onkolog, chirurg, apod. V rámci indikačních seminářů MDT je nastavena možnost účasti všech odborníků na indikaci, léčbě, hodnocení léčebných výsledků, sledování pacientů (vedení registrů).

MDT má kromě zástupců jednotlivých odborností svého supervizora, vedoucího lékaře odpovědného za konkrétní diagnózu a klientského koordinátora, kterého může jakýkoli lékař kdykoli kontaktovat.

Na základě naší vzájemné spolupráce v rámci Národního onkologického centra, a dále na základě kooperace s onkologickými centry v ČR a zahraničí, je zpřístupněna protonová léčba všem onkologicky nemocným pacientům v rámci komplexní celorepublikové onkologické péče. Je podpořen cíl onkologické léčby, jímž je zvýšená šance nemocného na správnou a včasnou léčbu s využitím všech dostupných léčebných modalit.

Spolupracující pracoviště

Pomůžeme vám,
jsme tu pro vás

Volejte bezplatně a diskrétně na telefonní linku

+420 222 999 000

a nebo nám napište krátkou zprávu, ozveme se vám zpět.