Multidisciplinární tým

Multidisciplinární tým pro léčbu karcinomu prsu

 

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

hlavní klinický onkolog v Proton Therapy Center Czech

V roce 1966 absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru zahájila v roce 1966 jako sekundární lékařka Onkologického oddělení OÚNZ Trutnov, od roku 1967 působila v nejrůznějších funkcích na Radiologické  a posléze Onkologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Od roku 1974 pracovala na Fakultě  všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, zprvu jako odborná asistentka a posléze docentka. V roce 1987 se stala zástupkyní přednosty Onkologické kliniky VFN. Od roku 1992 až do ledna 2018 byla přednostkou a primářkou Onkologického oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči. Nyní pracuje jako hlavní klinický onkolog v Proton Therapy Center Czech, Praha.

Je členkou řady odborných lékařských společností a pořadatelkou onkologických sympozií. 12 let byla  místopředsedkyní  výboru České onkologické společnosti ČLS JEP. Působila též na lékařských fakultách  Univerzity Karlovy jako pedagožka.

Je zakladatelkou  a předsedkyní  rady nadačního fondu Onkologie pro 21. století, který pomáhá v prosazování komplexní péče  o onkologicky nemocné. Zasloužila se o kompletní vybavení Onkologické kliniky v Thomayerově nemocnici, kterou založila a pozvedla na špičkovou úroveň. Pořádá řadu dobročinných akcí, z nichž nejvýznamnější je každoroční společenský večer ,,Sebevědomí pro každý den“, věnovaný ženám po rakovině prsu.

Je autorkou a spoluautorkou devíti monografií (všechny byly oficiálně oceněny) a více než 300 prací v domácích i zahraničních časopisech a odbornou spolupracovnicí a autorkou či spoluautorkou scénářů řady vědeckých a zdravotně výchovných filmů. Je nositelkou Stříbrné medaile Senátu České republiky za zásluhy o onkologii. Česká televize o ní v roce 2018 natočila medailon pro cyklus Gen – Galerie elity národa.

OCENĚNÍ:

 

MUDr. Andrea Pásztorová

radiační onkolog

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Od roku 2001 pracovala na Onkologické klinice FN Motol v Praze. V roce 2012 získala specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie.

MUDr. Gabriela Kasáčová

radiační onkolog

Absolvovala Lékařskou fakultu UPJŠ v Košicích. Začínala na Radioterapeutickém pracovišti Nemocnice Š. Kukuru Michalovce. V roce 1999 získala atestaci I. stupně v oboru radioterapie. Od roku 2006 pracovala na Onkologické klinice FTN, v roce 2007 na Onkologické klinice 2. LF UK FN Motol V Praze. V roce 2012 získala specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie.

MUDr. Alexandra Haas

radiační onkolog 

Absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2006 do roku 2008 pracovala  na Oddělení klinické a radiační onkologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, poté od ledna 2009 na Onkologické klinice 2. LF UK Motol v Praze. V roce 2012 získala specializovanou způsobilost v oboru radiační onkologie.

MUDr. Martin Kupec

klinický onkolog

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a po promoci v roce 1980 nastoupil do nemocnice ve Strakonicích, kde v roce 1983 získal atestaci z gynekologie a porodnictví. V roce 1985 atestaci z klinické onkologie a 10 let zde kromě onkologické ambulance vedl i poradnu pro choroby prsu. Po dvouletém působení ve funkci ředitele nemocnice v roce 1996 ukončil i své působení ve Strakonicích a dalších 6 let pracoval na Radioterapeutickém oddělení Nemocnice Kladno, odkud v roce 2002 přešel na Onkologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze 4. Tam pod vedením prof. Abrahámové působil až do roku 2018, kdy s ní společně přešel do Protonového centra.

MUDr. Miroslav Kašpar 

lékař radiodiagnostiky

Absolvoval lékařskou fakultu v Hradci Králové, atestaci II. stupně z radiodiagnostiky a titul CSc. získal na 1. lékařské fakultě univerzity Karlovy v roce 1995 za disertační práci Radiodiagnostika a intervenční radiologie u nádorových procesů břišní a pánevní oblasti. Po sedmiletém působení na radiologickém oddělení v Jičíně zastával pozici sekundárního lékaře a dále primáře na Radiodiagnostické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně se účastní českých i zahraničních radiologických kongresů a přednáší na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

 

Petra Krásová, DiS.

kontakt s pacientem a administrativní záležitosti 

 

 

 

 

Pomůžeme vám,
jsme tu pro vás

Volejte bezplatně a diskrétně na telefonní linku

+420 222 999 000

a nebo nám napište krátkou zprávu, ozveme se vám zpět.