FAQS

Příznaky bývají od mnoha jiných forem karcinomů velmi nápadné a některé jsou rozeznatelné pohledem. Změna velikosti či tvaru prsu, vtažení bradavky, otok, zarudnutí nebo změna kůže prsu mohou indikovat zhoubný nádor. Další příznaky jsou rozpoznatelné hmatem, nejčastěji se jedná o bulku v prsu či podpaží. Nádor může indikovat i vtažení části tkáně a vytvoření důlku v kůži, stejně jako výtok či krvácení z bradavky.

Nahmatání bulky je jasným signálem k návštěvě lékaře. Ne vždy bulka indikuje zhoubné bujení, může se jednat o cystu, která sice způsobuje bolest, ale není skutečnou život ohrožující nemocí. S cystami se dá normálně žít a její obsah lze i odsát, což vede k jejímu zániku. Při nahmatání bulky či pozorování jakýkoliv jiných změn v prsu, je klíčové neodkládat návštěvu lékaře a pokusit se sjednat co nejbližší termín vyšetření, například v Mamocentru Waltrovka. Pokud se prokáže, že se jedná o karcinom prsu, léčba musí být zahájena okamžitě. Pokud se jedná o nezhoubný novotvar prsu, pacientka zůstává ve sledování na příslušném mamodiagnostickém pracovišti a u svého ošetřujícího gynekologa.

Možností léčby je více, pro každou pacientku je léčebný plán sestavován individuálně s přihlédnutím ke stádiu a rozsahu nádoru a věku pacientky. Základním léčebným postupem je chirurgické odebrání nádorového ložiska. Při operaci se odebírá celý prs nebo jeho část, často se odebírají i lymfatické uzliny z podpaží, kam se nádor mohl rozšířit. Operace ve většině případů nebývá po fyzické stránce příliš náročná a propouštění z nemocnice lze očekávat během několika dnů. V Praze se na operace prsu specializují například v nemocnici Na Františku.

Chemoterapie se podává před nebo po odstranění prsu. Při operaci totiž mohlo dojít k mikrometastázám nádorových buněk do krevního řečiště a chemická léčba poškozující genetickou informaci nádorových buněk tyto buňky zničí a zajistí, že nádor byl zcela zneškodněn. Princip chemoterapie vychází z opakovaného podávání cytostatik tak často, aby počet nádorových buněk nerostl, ale klesal. 

Aby se zabránilo recidivě nádorů po operaci, indikuje se adjuvantní (zajišťovací) radioterapie.

Důležitým faktorem při volbě léčby je přítomnost hormonálních receptorů, na které se váže látka antiestrogen. Pokud nádor tyto receptory nemá, nelze zvolit hormonální léčbu. Hormonální léčba antiestrogenem zabrání v navázání ženských pohlavních hormonů (estrogen) na nádorové buňky, kterým tak chybí podněty k růstu a postupně se vytrácejí. 

Principu řízení procesu růstu nádoru využívá biologická léčba. U nádorů pozitivních na zvýšený výskyt receptoru HER2 se podávají látky, které blokují funkci tohoto receptoru. Ten je totiž zodpovědný za množení nádorových buněk. Biologická léčba je zaměřena na molekulární strukturu uvnitř buňky, takže na rozdíl od chemoterapie, která je zaměřena na buněčné struktury obecně, nenapadá zdravé buňky a nemá nežádoucí vedlejší účinky. 

Karcinom prsu je jedním z nejlépe léčitelných onkologických onemocnění. Včasný záchyt, stanovení vhodného plánu a jeho dodržování zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby. 

 

Genetická výbava je neovlivnitelná. Pro víceméně všechny druhy rakovin ale platí, že vznik je do jisté míry ovlivněn životním stylem.  Pro snížení rizikových faktorů je doporučeno omezit pití alkoholických nápojů, nekouřit, udržovat po celý život zdravou tělesnou váhu, omezit konzumaci mastných jídel a červeného masa. Místo toho do jídelníčku zařadit ovoce, zeleninu, luštěniny a celozrnné pečivo. Pro snížení rizika je doporučováno pravidelně se věnovat fyzickým aktivitám. Může se jednat o běh, chůzi, cvičení, aerobik, atd. 

Víceméně ne, lze pouze snížit pravděpodobnost vzniku a zásadně ovlivnit, v jakém stádiu bude nemoc odhalena, samotnému rozvoji nelze předejít. Včasná diagnóza přináší mnohem lepší léčebné možnosti i výsledky. 

U pacientek, kde je prokázaná dědičná predispozice, je doporučováno začít chodit na pravidelné preventivní vyšetření již v mladším věku (po třicítce). Ženy nad 45 let věku mají každé dva roky nárok na mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění. Žádné jiné onkologické onemocnění tuto možnost z prostředků zdravotního pojištění hrazené nemá.  Některé pojišťovny dokonce hradí vyšetření po 40. roce života.

Existuje také možnost, aby si preventivní vyšetření provedla žena sama. Obecně platí, že ženy, které provádějí samovyšetření prsu, přicházejí k lékaři dříve a s méně rozvinutými a tedy lépe čitelnými nádory. 

V některých případech může trvat až několik let, než nádor doroste do takové velikosti, ve které lze diagnostikovat pouze hmatem. Samovyšetření prsu nemůže plně nahradit mamografii či ultrazvukové vyšetření, které odhalí i nehmatné příznaky. Ve věku nad 45 let by se mělo na mamografické vyšetření chodit jednou za dva roky.  

 

Zhoubný nádor se může vrátit i po více než 10 letech od léčby. Jakékoliv nezvyklé změny zdravotního stavu a potíže by měly být ihned zkonzultovány s onkologem, a i po úspěšné léčbě pravidelně chodit na preventivní mamografická vyšetření, aby byla případná recidiva nádoru zavčasu rozpoznána a léčena.

Chemoterapie patří mezi systémovou léčbu, při které se používají léky označované jako cytostatika. Tato léčba zastavuje růst nádorových buněk. Je-li chemoterapie nasazena ještě před operací, hovoříme o tzv. neoadjuvantní chemoterapii. Jejím cílem je nádor zmenšit, aby byl lépe operovatelný. Pokud chemoterapie následuje po operaci, je označována jako adjuvantní. Jejím cílem je předejít vzniku metastáz, popř. zničit již existující metastatické buňky.  Chemoterapie může být podávána buď ambulantně na onkologickém stacionáři nebo za hospitalizace v nemocnici.

Hormonální léčba se používá u nádorů, které mají pozitivní hormonální receptory. Tyto léky se navážou na receptory nádorové buňky, a tak zablokují její růst. Hormonální léčba bývá většinou nasazována jako adjuvantní léčba, tedy po operaci, a může trvat i několik let.

Radioterapie znamená léčba ozařováním. Jedná se o zajišťující léčbu, která má zabránit recidivě onemocnění. Pokud je po operaci indikována adjuvantní chemoterapie, tak radioterapie následuje až po jejím ukončení.

Ano, u některých onkologických onemocnění není pooperační radioterapie nutná. O její indikaci rozhoduje vždy radiační onkolog.

Šance k úplnému vyléčení onkologického onemocnění je možná jedině, pokud pacient absolvuje doporučenou onkologickou léčbu.

Pomůžeme vám,
jsme tu pro vás

Volejte bezplatně a diskrétně na telefonní linku

+420 222 999 000

a nebo nám napište krátkou zprávu, ozveme se vám zpět.