Diagnostika

Mamografie

Využívá rentgenového záření a při jednom vyšetření vznikají obvykle 4 snímky. Snímky vyhodnocuje lékař. Pokud nejsou výsledky zcela průkazné, pacientka podstoupí doplňující ultrazvukové či jiné zobrazovací vyšetření.

Ultrazvuk

Je preventivní vyšetření mladých žen, používá se i jako doplňková metoda k mamografii.

Oba dva výše uvedené druhy vyšetření provádí například Mamocentrum Waltrovka v Praze.

Magnetická rezonance

Vyšetření prsu magnetickou rezonancí se stále více využívá pro lepší zobrazení ložiskových lézí prsů. MR vyšetření by měly podstoupit především ženy se zvýšeným rizikem výskytu karcinomu prsu. Jedná se o ženy, jejichž matka nebo babička měla nádor prsu, mají genetickou predispozici, jsou po ozáření hrudníku nebo mezihrudí (mediastina) před 30 a více lety nebo jsou sledovány pro nezhoubný nádor prsu.

Magnetická rezonance prsů umožňuje lepší zjištění rozsahu nádoru před operací či ozářením. Vyšetření mohou podstoupit i ženy, které mají prsní implantáty a u kterých ultrazvuk neposkytl dostatečné informace, a také ženy po kosmetických výkonech (např. modelace).

V případě onkologického onemocnění může MR prsu poskytnout informaci o reakci na léčbu zářením či chemoterapií, případně slouží k dalšímu sledování a kontrole po prodělaném  onemocnění. Vyšetření lze provádět také u pacientek se zvětšenými uzlinami v podpaží (axilách), kde není známý primární zdroj, nebo u nemocných s podezřením na nádor na předchozím provedeném mamografickém vyšetření. Dynamické sekvence, pořizované během magnetické rezonance, pomáhají k odlišení zhoubných a nezhoubných lézí podle typu jejich sycení, proto je MR vyšetření v diagnostice karcinomu prsu velmi přínosné a má výraznou výtěžnost.

Biopsie

Zahrnuje odebrání vzorků z podezřelého ložiska. V rámci laboratorního rozboru je určeno jejich histologické složení a další biologické vlastnosti. Na základě histologického vyšetření odebraných vzorků poté lékaři s velkou přesností určí, zda jde o zhoubné či nezhoubné onemocnění prsu, a podle toho stanoví nejvhodnější léčbu. Biopsie pod kontrolou ultrazvuku, mamografie či magnetické rezonance se používá také v případě nejasného nálezu.

PET/CT (pozitronová emisní tomografie a počítačová tomografie)

Moderní zobrazovací metoda, kombinující dvě rozdílné diagnostické metody, výpočetní tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET). Používá se na zjištění přítomnosti nádorového ložiska, pro posouzení rozsahu onemocnění i následné zhodnocení efektu léčby (případně na zjištění recidivy). Výsledný nález vyhodnocují vždy dva lékaři.

Pomůžeme vám,
jsme tu pro vás

Volejte bezplatně a diskrétně na telefonní linku

+420 222 999 000

a nebo nám napište krátkou zprávu, ozveme se vám zpět.