Radioterapie

Ozařování prsu se provádí zpravidla u pacientek po prs zachovávajících operacích, u pacientek s postižením uzlin, a také v některých případech po úplném odstranění prsu.

Kdy se indikuje radioterapie:

Ozařování bohužel nepoškozuje jen nádorové buňky, ale také okolní zdravou tkáň, a proto je extrémně náročné na přesnost. Aby byla radioterapie bezpečná, musí být dodržen stanovený postup, jehož neopominutelnou součástí je precizní příprava před ozařováním, díky níž se minimalizuje zasažení zdravých buněk.

Lokalizace pacientky

Je stanovena nejvhodnější ozařovací poloha a provedeno plánovací CT. Stejná ozařovací poloha bude používána každý den ozařování, proto je důležité, aby pro vás byla pohodlná. Na CT budou na vaši kůži zaměřovací značky. Namalované značky je důležité udržet do termínu simulace ozařování.

 

Lokalizační CT

Druhým krokem je lokalizační vyšetření počítačovým tomografem. Nejprve se zhotoví snímky hrudní stěny či prsu v ozařovací poloze, a potom podle nich lékař na speciálním počítači zakreslí cíl a fyzik spočítá rozložení ozařovacích polí a ozařovací časy.

Simulace ozařování

Poslední přípravnou procedurou je simulace ozařovacího plánu. Cílem je kontrola správnosti výpočtu a zakreslení definitivních značek, podle kterých se ozařuje.

Průběh ozařování

Množství záření, potřebné ke zničení nádorových buněk, se rozdělí do jednotlivých dávek, tzv. frakcí. Počet frakcí stanovuje lékař. Může jich být od 16 do 33.

Kontrolní vyšetření

Během radioterapie jednou týdně (nebo dle potřeby) probíhá kontrolní vyšetření u ošetřujícího radiačního onkologa.

Protonová radioterapie

Protonová radioterapie je přesná a šetrná metoda léčby rakoviny prsu s minimálními vedlejšími účinky.  Umožňuje přesné zacílení protonového paprsku do cílové oblasti (prs, hrudní stěna, spádové lymfatické uzliny) a minimální ozáření okolních tkání a orgánů. Podstatným důvodem pro indikaci protonové radioterapie u levostranného nálezu je faktor RIHD (radiation induced heart disease) = postižení srdce v důsledku ozařování.  Je vhodná také při nutnosti oboustranného ozařování.

Protonová radioterapie má výhodu zejména:

  • U nádorů, které se nacházejí v levém prsu,
  • u pacientů po předchozí radiační léčbě druhostranného prsu,
  • při oboustranném nálezu,
  • je doporučována u pacientů s přidruženým srdečním onemocněním.

Příprava na léčbu a samotné ozařování v Protonovém centru

Protonové centrum využívá vysoce přesnou technologii ozařování v řízeném hlubokém nádechu. Díky tomuto postupu se řadí naše pracoviště mezi přední světová centra v léčbě karcinomu prsu.

Při ozařování prsu musíme uvažovat skutečnost, že během dýchacích pohybů se mění objem hrudníku, proto musíme tyto dechové pohyby zastavit.  V Protonovém centru využíváme techniku tzv. řízeného dýchání, tj. zadržování dechu v hlubokém nádechu.

Na začátku procesu plánování léčby je pacientka pozvána k nácviku dýchání. Následně tým lékařů a klinických fyziků připraví ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat, a pacientka je pozvána k léčbě. Před každým ozařováním je pečlivě překontrolována poloha pacientky. Po pečlivém nastavení proběhne samotné ozáření, které trvá jen několik minut. Samotná léčba pak probíhá ambulantně, každý všední den.

Chci se objednat na vstupní vyšetření

Volejte bezplatně a diskrétně na telefonní linku

+420 222 999 000

a nebo nám napište krátkou zprávu, ozveme se vám zpět.