Operace prsu

Operační výkon je nejobvyklejším prvotním léčebným zásahem. Může jím být radikální výkon, tedy amputace prsu, nebo částečný výkon, kdy prs zůstane zachován. Rozsah výkonu závisí na více okolnostech, zejména na velikosti nádoru a jeho umístění v prsu. Součástí výkonu je i odstranění (některých nebo všech) podpažních lymfatických uzlin. Následuje mikroskopické vyšetření odebrané tkáně patologem.

Proč je operace nezbytná?

Je nutné zdůraznit, že u karcinomu prsu je větší či menší chirurgický výkon nezbytný vždy, a není možné jej ničím nahradit. V případě karcinomu prsu na základě biopsie lékař stanoví postup léčby. Chirurgický výkon podobně jako chemoterapie má přednost před radioterapií, která slouží jako zajišťující pooperační léčba.

Operace prsu patří obecně mezi méně zatěžující chirurgické výkony. Propuštění z nemocnice je možné očekávat po několika dnech. Po operaci je třeba dbát rad lékaře. Snahou je co nejrychlejší zahojení operační rány. Nejčastějšími komplikacemi jsou serom či hematom, tj. hromadění tekutiny nebo krve pod jizvou, a vzácněji infekce. V poslední době se stále významněji zapisuje do chirurgické fáze léčby rakoviny prsu plastická chirurgie. Plastická chirurgie má význam zejména v rámci rekonstrukčních výkonů po totální mastektomii (po snesení celého prsu). Význam plastické chirurgie stoupá v určitých případech i v první fázi chirurgické léčby, a to v zájmu minimalizace tkáňových deformací.

V Praze se na chirurgické odstranění nádoru i následnou rekonstrukci prsu specializuje například Nemocnice Na Františku.

V případě, že je nádor rozsáhlejší, ale lokalizovaný, přistoupí se nejprve k jeho zmenšení chemoterapií. Operace je provedena až po jejím ukončení.

Podle rozsahu zákroku, nutného ke kompletnímu odstranění nádoru, popř. ke zjištění jeho rozšíření do podpažních uzlin, se rozlišují následující druhy dnes používaných chirurgických výkonů:

 

Lumpektomie

Z prsu se vyjme pouze nádor, ovšem s nejméně centimetrovým okrajem zdravé tkáně. Výkon se používá u nádorů o průměru do 2 cm a doplňuje se axilární disekcí (viz níže).

Částečná mastektomie

Odstraní se jeden kvadrant (čtvrtina) nebo větší část prsu obsahující nádor, řez se vede nejméně 2 cm od okraje nádoru. Výkon se používá u nádorů o průměru do 2,5 až 3 cm a též se doplňuje axilární disekcí.

U pokročilejších nebo vícečetných nádorů se přistupuje k totální mastektomii, celkovému odstranění prsu, včetně odstranění lymfatických uzlin v podpaždí.

 

 

Radikální mastektomie

Dnes se používá mírnější, modifikovaná verze tohoto radikálního zákroku (bez odstranění velkého prsního svalu) a provádí se odstranění sentinelových uzlin nebo disekce axily.

Axilární disekce

Jedná se o vyjmutí podpažních mízních uzlin, aby se zjistilo, zda je do nich zhoubný nádor rozšířen.

Operace prsu není po fyzické stránce nijak zvlášť zatěžující, propuštění z nemocnice je možné očekávat už po několika dnech. Jako vedlejší účinek se ale mohou objevit určité komplikace, a proto je třeba dbát na doporučení a rady lékaře.

Doporučení ohledně parciální resekce či ablace prsu je nutné konzultovat s mamárním chirurgem. O samotném výkonu rozhoduje několik parametrů.  Pokud si přejete konzultaci svého nálezu na našem pracovišti, můžeme vás pozvat na cílené vyšetření s lékařkou. Tam může být domluven termín u chirurga ve spolupracujícím zařízení. Prosím, kontaktujte nás na lince 222 999 000 nebo nám zde zanechte telefonní kontakt a my se s vámi spojíme.

 

Vzhledem k tomu, že amputační operace s odstraněním podpažních uzlin mohou nepříznivě zasáhnout do pohyblivosti ramenního kloubu a ruky, začíná se bezprostředně po operaci s fyzikální rehabilitací, která má problémům předejít.

Chci se objednat na vstupní vyšetření

Volejte bezplatně a diskrétně na telefonní linku

+420 222 999 000

a nebo nám napište krátkou zprávu, ozveme se vám zpět.