Biologická léčba

Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny, a přestože je vývoj biologických léčiv záležitostí poměrně mladou, je zřejmé, že významně posunul a ještě posune možnosti onkologie 21. století.

Biologická léčba vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, týkajících se struktur a pochodů na povrchu a uvnitř buněk. A tak, zatímco chemoterapie působí na obecné buněčné struktury, například na DNA, která je vlastní všem buňkám, biologické preparáty jsou nasměrovány na molekuly a pochody specifické pro buňky nádoru.

Díky tomu nezpůsobují žádné život ohrožující komplikace a mají jen minimální vedlejší účinky.

Mechanismus účinku

V současnosti existující biologické léky na karcinom prsu jsou založeny na dvou principech. Buď jde o protilátky proti receptorům na povrchu buněk, nebo o tzv. malé molekuly, zaměřené proti nitrobuněčným komponentům.

Protilátky se podávají nitrožilně, malé molekuly jsou ve formě tablet.

 

U nás jsou zatím registrovány k léčbě rakoviny prsu tyto účinné látky:

Trastuzumab

Jedná se o protilátku proti tzv. receptoru HER2. Látka se váže na tyto patologické receptory a blokuje všechny děje jimi zprostředkované. Výsledkem je odumírání nádorových buněk. Tento efekt lze očekávat pouze v případě, že histologický rozbor prokáže zvýšenou přítomnost znaku HER2 na nádorové tkáni. Karcinom těchto biologických vlastností, podmiňujících účinnost protilátky Trastuzumab, se vyskytuje přibližně u dvaceti procent léčených žen.

Bevacizumab

Látka působí proti cévnímu růstovému faktoru – zabraňuje novotvorbě cév vyživujících nádor, takže nádor odumře. Účinkuje u pokročilého karcinomu, zejména v kombinaci s cytostatiky.

Terapeutický přístup se volí vždy individuálně, na základě biologické charakteristiky každého nádoru. Biologické léčby se podávají dlouhodobě, tj. rok a déle, a to v určitých intervalech.

Aplikují se buď samostatně, nebo v různých kombinacích s cytostatiky či hormony. Vzájemné kombinace různých druhů biologických látek jsou zatím ve fázi výzkumu.

Léčba biologickými látkami je mimořádně nákladná, je ale plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Má na ni právo každá pacientka, u níž se prokáže typ nádoru, na nějž biologická léčba účinkuje.

Chci se objednat na vstupní vyšetření

Volejte bezplatně a diskrétně na telefonní linku

+420 222 999 000

a nebo nám napište krátkou zprávu, ozveme se vám zpět.